Persondata & GDPR - Aqua Danmark
BLØDT VAND
SILKEBLØDT VAND
NEMMERE HVERDAG
30 DAGES RETURRET

FÅ ET GRATIS TILBUD

OG BLIV KONTAKTET AF AQUA DANMARK

Vi gør vores bedste for at besvare alle skriftlige henvendelser inden for 48 timer.

MENU

PERSONDATAPOLITIK

VI PASSER PÅ DINE OPLSYNINGER!

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Aqua Danmark A/S CVR. 33 77 31 37.

Som følge af din aftale med Aqua Danmark accepterer du denne privatlivspolitik.

OVERSIGT:

 1. INDHENTNING AF PERSONOPLYSNINGER
 2. RETTEN TIL INDSIGT I DINE PERSONOPLYSNINGER
 3. BRUG AF PERSONDATAQ
 4. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
 5. OPLYSNINGER MODTAGET FRA TREDJEMAND
 6. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE MV.
 7. OPBEVARINGSBEGRÆNSNING / SLETTEPOLITIK
 8. DINE RETTIGHEDER
 9. KONTAKTOPLYSNINGER

 

 1. INDHENTNING AF PERSONOPLYSNINGER:

1.1. Hos Aqua Danmark vil vi løbende komme til elektronisk og automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 • Når du benytter Aqua Danmarks hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller produkter og ydelser hos os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de produkter og services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system.
 • Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set, administration af dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte ydelser, produkter, forpligtelser, mv. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.
 • Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik som du finder på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er dit samtykke givet i medfør af cookiebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2012 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr). – har vi en ’

Cookiepolitik

 • Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig. I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig. Retsgrundlaget for ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet i punkt ”kontaktoplysninger” nedenfor. Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne indtil du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve.
 • Når du indgår en kontrakt med eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos Aqua Danmark, opretter vi dig og den virksomhed som du repræsenterer i vores IT-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv. Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, stillingsbetegnelse, nuværende arbejdsgiver, kontaktrolle, afdeling, samt dine kontaktoplysninger, herunder arbejdstelefonnumre, arbejds- og e-mailadresser, aktivitetshistorik, eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven, jf. databeskyttelsesforordningens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 1. RETTEN TIL INDSIGT I DINE PERSONOPLYSNINGER:

2.1. Du har som kunde hos Aqua Danmark ret til at få en bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Aqua Danmark. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Aqua Danmark uden unødig forsinkelse.

 

 1. BRUG AF PERSONDATA:

3.1. Oplysningerne om dig og evt. din virksomhed i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

 • De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Aqua Danmark. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Aqua Danmark (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.
 • Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores IT-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, og/eller (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.
 • Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

 

 1. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

4.1. Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Aqua Danmarks IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde. Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

 

 1. OPLYSNINGER MODTAGET FRA TREDJEMAND

5.1. Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores IT-system eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

 • Vores hjemmel til at behandle oplysninger fra tredjepart er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter og/eller ydelser, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig, eventuelt i din egenskab som kontaktperson for en virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Vi kan også benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet ovenfor er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Retsgundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 1. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE MV.:

6.1. Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

 • Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.
 • Dine personoplysninger kan i konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Aqua Danmark har brug for juridisk bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores advokat.

 

 1. OPBEVARINGSBEGRÆNSNING / SLETTEPOLITIK:

7.1. Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Aqua Danmark består. Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Aqua Danmark i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 • Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Aqua Danmark uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt Aqua Danmark i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

 1. DINE RETTIGHEDER:

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

8.1. Du har i den forbindelse ret til at:

anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelses-forordningens artikel 15),

anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16),

anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17),

anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18),

anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt

gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21).

 

 1. KONTAKTOPLYSNINGER:

9.1. Kontakt Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Aqua Danmark A/S, skal du rette henvendelse til os på e-mail: info@aquadanmark.dk Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ønsker at klage over Aqua Danmarks behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet: Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag.

Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.

0/5 (0 Reviews)

Bliv kontaktet - Persondata/GDPR

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Vi gør vores bedste for at besvare alle skriftlige henvendelser inden for 48 timer.

FÅ ET GRATIS TILBUD

OG BLIV KONTAKTET AF AQUA DANMARK

Vi gør vores bedste for at besvare alle skriftlige henvendelser inden for 48 timer.