Godkendt til drikkevand

Grünbeck SoftliQ:SD21

  • Brugsanbefaling: 1 til 9 pers.
  • Soft-close-funktion
  • Farve-touchdisplay
  • WLAN
  • LED-lysring
  • Registrering af saltbeholdning

Bliv kontaktet
Produkt Kategorier: ,

Blødgøringsanlæg softliQ:SD21 – teknisk fremskridt i en ny verden.

Blødgøringsanlægget softliQ:SD21 (brugsanbefaling: 1 til 9 personer) blødgør vandet iht. vandforbruget. Anlægskapaciteten tilpasses automatisk til brugerens individuelle vandforbrug. Der er altid garanti for en kontinuerlig forsyning med blødt vand. Blødgøringsanlægget regenererer én gang dagligt – hvis min. 50 % af den aktuelle anlægskapacitet er opbrugt – på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for vand. softliQ:SD21 fungerer med ionbytning og er udstyret med en fuldautomatisk styring og en slidoptimeret styreventil. På baggrund af den indstillede hårdhed for råvandet og vandudtaget tilpasser blødgøringsanlægget sig til betingelserne på stedet. Teknisk intelligens sørger for effektiv blødgøring med minimalt saltforbrug. Fra fabrikken er Comfort-modus indstillet. Hvis der er større udsving i vandforbruget, kan der skiftes til Power-modus. Betjeningen foregår via det integrerede farve-touchdisplay eller via Grünbeck myProduct-appen.

Den grønne LED-lysring på dit anlæg giver dig information om forskellige driftstilstande på anlægget og gør dig opmærksom på meldinger. Den indvendige infrarøde lyssensor overvåger anlæggets saltniveau og giver dig besked i god tid, hvis der er saltmangel.

 • effektiv blødgøring af vand
 • Brugsanbefaling: 1 til 9 pers.
 • formfuldendt design
 • Soft-close-funktion
 • Farve-touchdisplay
 • WLAN- & LAN-egnet
 • mobil anlægsstyring med Grünbeck myProduct-appen
 • LED-lysring
 • Registrering af saltbeholdning
 • Vandsensor
 • Kommunikationsinterfaces 2 x iQ-Comfort
 • Adskillelse af salttank og teknik
 • individuelt valg mellem driftstilstandene: Eco, Power, Comfort, Individual eller Fix

Forberedelser til montering

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes. Opstillingsstedet skal være frostsikkert, ligesom anlægget skal være beskyttet mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe. Før anlæggene skal der principielt være installeret et drikkevandsfilter og evt. en trykformindsker (f.eks. pureliQ:KD). Til den elektriske tilslutning skal der inden for et område op til ca. 1,2 m være en Schuko-stikdåse.
Der skal være en kloaktilslutning til afledning af regenereringsvandet. Hvis skyllevandet føres ind i et hæveanlæg, skal du være opmærksom på, om det er bestandigt over for saltvand. Der skal være et gulvafløb i opstillingsrummet. Hvis det ikke er tilfældet, skal der installeres et passende sikkerhedssystem (f.eks. protectliQ). Efter anlægget skal der ikke så langt fra være et aftapningspunkt til koldt vand. Hvis det blødgjorte vand skal bruges af personer som defineret i drikkevandsforordningen, må den omgivende temperatur ikke overstige
25 °C. Hvis det udelukkende drejer sig om tekniske anvendelser, må den omgivende temperatur ikke stige til over 40 °C.

Leverancens indhold

Blødgøringsanlæg inkl.

 • Tilslutningsteknik
 • Vandsensor
 • LED-lysring
 • Registrering af saltbeholdning
 • Audio-signal

Vandprøvningsudstyr “samlet hårdhed”
driftsvejledning.

Forbrugsstoffer

 • Regenereringssalt (25 kg) iht. EN 973 type A
 • Vandprøvningsudstyr “samlet hårdhed”

Yderligere oplysninger om betingelserne for montering og tilbehør samt tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.

0/5 (0 Reviews)
BeskrivelseFormat
PDB for SoftliQ:SD (0.39MB)pdfDownload
DVGW-Certifikat (0.11MB)pdfDownload
Driftvejledning for SoftliQ:SD (6.50MB)pdfDownload
 • PDB for SoftliQ:SD (0.39MB)
  pdf | Download
 • DVGW-Certifikat (0.11MB)
  pdf | Download
 • Driftvejledning for SoftliQ:SD (6.50MB)
  pdf | Download